Paintball RankCup

27.08.2009 sa koná 24 hodinový turnaj v paintballe.
Blišie informacie budú doplnené neskôr.